Atjaunot paroli

Nē, tā nav taisnība. Pielūgt elkus nozīmē pielūgt kaut ko, kas nav Dievs. Pielūgt elkus jūdaisms,  kristietība un islāms aizliedza tāpēc, ka viņi cīnījās pret pagānisko, politeistisko kultūru,  daudzdievību, kas tolaik pastāvēja Tuvajos Austrumos. Krišnaisms ir stingri monoteistiska tradīcija, kura atzīst tikai vienu Dievu. Dievs ir visvarens un visur klātesošs, un ar šīm divām īpašībām Viņš izpaužas šajā materiālajā pasaulē. Kas grib būt tuvu Dievam, tam vajag redzēt Viņu savā priekšā. Citādi  mūsu alkas pēc personīgām attiecībām un mīlestības netiks piepildītas. Ūdens molekulas atrodas gaisā un zemē, bet izslāpušam vajag ūdeni, kas ir glāzē. Tieši tā pat, kad Dievs ienāk pēc vēdiskiem kanoniem izveidotā formā, mums tie dota iespēja apmierināt garīgas slāpes un piepildīt vēlmi kalpot Dievam.

Kas attiecas uz ēdiena, tā svētīšanas rituāli ir katrā reliģijā. Ēdienu svētī izrunājot lūgšanas pateicībā, citiem vārdiem sakot, piedāvājot to Dievam.

Uzdod savu jautājumu