Atjaunot paroli

ISKCON dibinātājs, āčārja Šrīla Prabhupāda (1896-1977)

Jaunība

Šrīla Prabhupāda piedzima 1896. gadā 1. septembrī Kalkutas ziemeļu rajonā. Kalkuta tolaik bija britu impērijas galvaspilsēta. Vecāki deva viņam vārdu Abhajs Čarans, kas nozīmē bezbailīgs, jo ieguvis patvērumu pie Krišnas lotos pēdām. 1916. gadā Abhajs sāka mācīties britu dibinātā skotu koledžā Kalkutā.

1922. gadā viņš sastapa savu garīgo skolotāju Bhaktisidhantu Sarasvatī Thākuru. Šrīla Bhaktisidhantadži tūlīt uzrunāja viņu: "Jūs esat izglītoti jauni cilvēki. Jums ir pienākums sludināt Kunga Šrī Čaitanja Mahāprabhu mācību visiem pasaules iedzīvotājiem." Uz Abhaja iebildumiem, ka no sākuma Indijai jāatgūst neatkarība, viņš atbildēja: "Krišnas apziņa nav atkarīga no tiem, kas ir pie varas. Tā ir tik nepieciešama cilvēcei, ka mums nav tiesību gaidīt, kad Indija atgūs neatkarību". Kopš tās dienas Šrīla Prabhupāda pieņēma viņu par savu garīgo skolotāju.

Misija

1932. gada novembrī Alahabadā Bhaktisidhanta Sarasvatī iesvētīja Abhaju par savu mācekli (dikša) un deva viņam vārdu Abhajs Čaranāravinda, pievienojot viņa iepriekšējam vārdam Aravinda — lotoss.

1935. gadā Vrindāvanā Šrīla Bhaktisidhantadži deva viņam uzdevumu visam mūžam: "Ja tev būs nauda, tad drukā grāmatas". 1936. gadā pirms savas aiziešanas no šīs pasaules Bhaktisidhanta Sarasvatī pēdējā vēstulē rakstīja: "Esmu pārliecināts, ka, zinot angļu valodu, tu varēsi mūsu mācību izplatīt cilvēkiem, kuri nezina valodas (bengāļu un hindi)… Tā būs liela svētība tev un un taviem klausītājiem. Es ļoti ceru, ka tu varēsi veiksmīgi sludināt angļu valodā."

1944. gadā Šrīla Prabhupāda uzsāk izdot žurnālu "Atpakaļ pie Dieva", kurā tiek izskaidrota pārpasaulīgā Krišnas apziņas zinātne. 1947. gadā Gaudija-vaišnavu biedrība piešķir Šrīlam Prabhupādam goda titulu "Bhaktivēdanta", kas nozīmē "tas, kas apzinās, ka uzticīga kalpošana Visaugstajam Kungam ir visu zināšanu galamērķis." Sākot ar 1959. gadu Prabhupāda dzīvoja Rādhas-Damodāra templī Vrindāvanā un tulkoja no sanskrita angļu valodā senos svētos rakstus "Šrīmad-Bhāgavatam". Pabeidzis pirmo sējumu, viņš uzdāvināja to toreizējam Indijas premjerministram Lalam Bahaduram Šastrī, kurš augsti novērtēja Prabhupādas darbu. 1959. gada septembrī Mathurā Prabhupāda pieņēma atsacīšanās kārtu no ievērojama zinātnieka Bhaktipragjana Kēšava Mahārādža un saņēma vārdu A. Č. Bhaktivēdanta svāmī.

ISKCON dibināšana

13. augustā 1965. gadā A.Č. Bhaktivēdanta svāmī sešdesmit deviņu gadu vecumā kravas kuģī devās uz Ameriku, lai iepazīstinātu šīs valsts iedzīvotājus ar Kunga Čaitanjas mācību. Līdzi viņš paņēma čemodānu, lietussargu, mazliet putraimu, 40 rūpijas (apmēram septiņi dolāri) un, pats galvenais, divi simti komplekti "Bhāgavatam" trīs pirmie sējumi. 1966. gadā Šrīla Prabhupāda apmetās mazā veikaliņā "apakšējā" Īst-Saidā Ņujorkā un tur nodibināja biedrību, par kuras locekļiem vajadzēja kļūt visas pasaules iedzīvotājiem. Viņš to nosauca par Starptautisko Krišnas apziņas biedrību (ISKCON). Biedrības reģistrācijas laikā Šrīlam Prabhupādam nebija neviens uzticīgs sekotājs.

12 gadu laikā no 1965. gada līdz nāves brīdim 1977. gadā Bhaktivēdanta svāmī Prabhupāda:

  • Nodibināja Starptautisko Krišnas apziņas biedrību (ISKCON).
  • Apbraucot apkārt pasaulei 12 reizes, sešos kontinentos lasīja lekcijas.
  • Rietumu Virdžinijā viņš nodibināja garīgu lauksaimniecības kopienu — Ņu-Vrindāvanu.
  • Nodibināja 108 tempļus piecos kontinentos.
  • 1972. gadā tika nodibināta viņa grāmatu izdevniecība "Bhaktivēdanta Buk Trast".
  • Viņa grāmatas ir iztulkotas astoņdesmit valodās.
  • Savas dzīves divdesmit gados Prabhupāda iztulkoja angļu valodā un izskaidroja — "Bhagavad-gīta", "Šrīmad-Bhāgavatam" u.c. vairāk kā sešdesmit sējumus. Hārvardas, Oksfordas, Sorbonnas un citu universitāšu profesori atzinīgi novērtēja viņa grāmatu autoritāti, dziļumu un skaidrību.
  • No ISKCON dibināšanas brīža līdz mūsdienām, viņa mācekļi izplatīja ap 500 miljonu Prabhupādas grāmatu.