Atjaunot paroli

Vārds "Krišna" sanskritā nozīmē "vispievilcīgākā personība." Tas ir viens no Dieva vārdiem, ar kuru vaišnavi uzrunā Viņu. Krišna ir Visaugstākā Personība, visu patiesību kalngals.

Krišnas īpašības 

Atzīstot Dievu garīgu, ļaudis dažreiz domā, ka Viņam nav īpašību. Kaut arī Krišnam nav materiālu īpašību, Viņam ir neskaitāmas pārpasaulīgas īpašības, kuras mūs piesaista Viņam. Viens no Krišnas vārdiem ir "Bhagavāns", kas nozīmē "tas, kam piemīt sešas pilnības". Tikai to, kam ir šīs neaprobežotās pilnības, var uzskatīt par Dievu. Tās ir sekojošas: 1. Spēks, 2. Slava, 3. Bagātības, 4. Zināšanas, 5. Skaistums, 6. Atsacīšanās.

Kāds ir Dievs?

Viss, kam ir saskarsme ar Dievu, skaitās pilnīgi pārpasaulīgs jeb garīgs. Parastām dvēselēm ir laicīgs materiālais ķermenis, bet Krišnas ķermenis nekad nemainās, tas ir mūžīgi jauns. Tā kā Dievs ir absolūts, Viņa vārds, veidols, darbība, īpašības neatšķiras no Viņa paša. Saskarsme ar tām dod vienādu svētību - apziņas attīrīšanos. Krišna nonāca Indijā pirms apmēram 5000 gadiem un uzturējās tur 125 gadus. Kaut arī Viņš darbojās kā parasts cilvēks, nevienam nebija tik daudz  bagātību un varas.

Pilnīgs priekšstats par Dievu

Daudzi cilvēki nespēj saprast, ka Dievs var būt personība. Bet Vēdas apraksta Dieva  personību kā augstāko izpausmi. Dievam ir trīs aspekti, un to var saprast kā sekojošo līdzību. Kad mēs redzam kalnu no tālienes, var saskatīt tikai tā izmērus un formu. To var pielīdzināt Dieva bezpersoniskajai enerģijai - "Brahmanam", kas izriet no Viņa kā gaisma no gaismas avota. Tuvāk kalnam mēs redzēsim daudz ko vairāk, piemēram, kokus ar dažādu lapotni. To var salīdzināt ar Dievu mūsu sirdīs kā Virsdvēseli jeb "Paramātmu". Ja mēs uzkāpjam kalnā, mēs ieraudzīsim visos sīkumos augu valsts pārstāvjus, dzīvniekus, strautiņus un daudz ko citu. To var salīdzināt ar Dieva kā personības jeb "Bhagavāna" izpratni. Tātad Bhagavāns ir Brahmana un Paramātmas avots, kaut vienmēr pastāv kā personība.

Krišnas enerģijas

Kaut arī pašreiz mēs nevaram redzēt Krišnu, tomēr mēs varam sajust Krišnu caur Viņa  enerģijām, kuras visu caurstrāvo. Viņa enerģijām nav skaita, tomēr trīs ir galvenās:

1. Iekšējā (mūžīgi garīgā)
2. Ārējā (laicīgā, materiālā)
3. Robeženerģija (dvēseles, kuras saskaras ar Viņa garīgo vai materiālo enerģiju).

Avoti

Pārdomājot iepriekš teikto, var jautāt: "No kurienes visa šī informācija?" Pats Šrī Krišna "Bhagavad-gītā" un arī vissenākie Vēdu raksti (Šrīmad Bhāgavatam, Šrī Išopanišada, Čaitanja Čaritāmrita un citi) sīki apraksta Dieva ekspansijas, inkarnācijas un darbus.