Atjaunot paroli

Sanskritā Vēdas sauc apaurušeja. Šis vārds norāda uz to, ka Vēdas nav vēstījis cilvēks. Tās ir devis Dievs, un tāpēc tās skaitās mūžīgas. Tālā pagātnē gudrie tās saņēma atklāsmes veidā, jo viņu apziņa bija tīra pateicoties askēzei un meditācijai.

Hinduisma svētie raksti ir vissenākie svētie raksti visā pasaulē un arī visplašākie. Tie satur ne tikai teoloģiju un filozofiju, bet arī zināšanas par medicīnu, astronomiju, astroloģiju, jogu, arhitektūru, mūziku un citas. Vēdu rakstos ir unikālas zināšanas par pasaules uzbūvi, kuras, protams, nevarēja zināt cilvēki pirms tūkstošiem gadu. Mūsdienu zinātnieki  tagad atklāj daudz ko, kas ir aprakstīts Vēdās.

Vēdās ir zināšanas gandrīz par visām humanitārām un tehniskām nozarēm, tomēr krišnaīti vispirms apgūst to Vēdu daļu, kas palīdz saprast cilvēka augstāko sūtību.

Uzdod savu jautājumu