Atjaunot paroli

Mīlestība ir greznība, kas nepiemīt kuram katram. Mīlestība ir atteikšanās no sevis cita labā. Mīlestība ir spēja atteikties no sevis cita labā, spēja dzīvot ar cita interesēm un aizmirst sevi cita labā, ziedot sevi. Īstena mīlestība vienmēr ir pašuzupurēšanās, sevis aizmiršana un kalpošana. Mīlestība ir dzīvās būtnes daba. Vēdas apgalvo, ka dharma jeb dzīvās būtnes daba ir tieksme kalpot citiem, tas ir mīlēt. Mīlestība ir cilvēku augstākā sūtība, dzīves jēga un mūžīgās laimes cēlonis.