Atjaunot paroli

Harē Krišnas centrs visas dienas garumā piedāvā vairākus notikumus, kurus visi ir laipni aicināti apmeklēt. Neskaitot zemāk minētos laikus, Harē Krišnas centrs ir atvērts katru dienu no plkst. 5.00 līdz plkst. 21.00.

5.00-5.30 — Mangala Arati

Mangal-arati ir dienas pirmā ceremonija templī. Tā sākas plkst. 5.00 un tiek uzskatīta par mangala jeb labvēlīgu visiem, kas tajā piedalās. Mangal-arati laikā bhaktas dzied skaistas lūgšanas, ar kurām viņi slavina garīgo skolotāju un Harē Krišnas mahā-mantru jeb diženo atbrīves dziesmu.

5.20-5.40 — Tulasi Arati

Šī ceremonija notiek tieši pēc mangal-arati. Tulsī ir svēts augs, kas Kungam ir ļoti dārgs, un tā pielūgšana ir ļoti labvēlīga. Tulasi-arati tiek veikts šādi: bhaktas dzied Tulsī devi lūgšanas, kamēr pa to laiku viens bhakta viņai piedāvā arati – smaržkociņu, ghī gaismekli un ziedus. Kad lūgšana ir nodziedāta, bhaktas iet apkārt Tulsī devi un tai piedāvā ūdeni, uzpilinot dažs ūdens lāses uz tās saknēm.

5.40-7.30 — Maha Mantra meditacija

 

7.30-7.40 — Dievību sveikšana

Pēc tam, kad Dievības ir tikušas godinātas privāti, Tās var skatīt  bhaktas un centra viesi (darshana), kuri var aplūkot altāri, kā arī godināt un piedāvāt savas lūgšanas. Darshana laikā tiek uzlikts Brahma-samhita Govindam lūgšanu ieraksts.

7.40 — Guru pudža

Šajā laikā mēs, Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības locekļi, izrādām cieņu Šrīlam Prabhupādam, visu bhaktu garīgajam skolotājam. Mēs uz mūžiem paliksim viņa parādnieki, jo viņš viens pats atveda Krišnas apziņu uz Rietumiem, tādējādi ikvienam sniedzot iespēju iemīlēt Dievu.
Guru pudžas laikā bhaktas dzied lūgšanas, šādi slavinot garīgo skolotāju, un piedāvā ziedlapiņas un izrāda cieņu Šrīlas Prabhupādas lotospēdām.

8.00 — Šrimad Bhagavatam lekcija

Pēc visas minētās dziedāšanas un dejošanas, bhaktas apsēžas un sāk klausīties Šrimad-Bhagavatam lekciju. Runātājs nolasa pantu un Šrīlas Prabhupādas panta skaidrojumu un tad sīkāk izklāsta panta tēmas. Lekcijas beigās parasti tiek uzdoti jautājumi vai sniegti komentāri, šādi lekciju nobeidzot ar interesantu un apgaismojošu diskusiju.

13.30-14.00 — Raj Bhoga Arati

Raja-bhoga-arati notiek pēc tam, kad Dievībām ir piedāvāta pusdienlaika maltīte. Šis arati ilgst aptuveni 20 minūtes. Priesteris piedāvā smaržkociņu, ghī gaismekli, ūdeni, drāniņu, ziedus, camara (vēdekli no jaka astes sariem) un (siltos laikapstākļos) – arī pāva spalvu vēdekli.

18.00 — Bhagavad Gītas lekcija

Līdzīgi kā tas notiek ar Šrimad-Bhagavatam rīta lekciju, vakara Bhagavad gītas lekcija piesaista gan draudzes locekļus, gan viesus.

19.00-19.25 — Sandya Arati

Šo arī dēvē par Gaura-arati. Bhaktas dzied Šrī Gaura-arati – līksmu dziesmu, ar kuru tiek slavināts Kungs Čaitanja un Viņa biedri. Šis arati ilgst aptuveni 20 minūtes.

21.00 — Templis tiek slēgts